Home / Kwaliteit / ISO 17025

ISO 17025

ISO 17025

De ISO 17025 is een norm welke geschikt is voor laboratoria. In de ISO 17025 worden algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria gesteld. De doelstelling van de ISO 17025 is het vertrouwen in de bedrijfsuitoefening van laboratoria te bevorderen. Wanneer een laboratorium gecertificeerd is voor de ISO 17025, dan toont het laboratorium aan dat ze competent werken en in staat zijn om geldige resultaten te genereren. 

Daarnaast zorgt de ISO 17025 ervoor dat het laboratorium acties plant en uitvoert om risico’s en kansen op te pakken. Dit legt een basis voor het vergroten van de doeltreffendheid van het managementsysteem, maar ook voor het behalen van verbeterde resultaten en het voorkomen van negatieve gevolgen. De verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij het laboratorium, en niet bij de ISO 17025, voor de genomen beslissingen.

Samenwerking tussen laboratoria en andere instanties wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik van de ISO 17025. Daarnaast draagt het bij aan het uitwisselen van informatie en ervaring en aan het harmoniseren van normen en procedures. Het wordt gemakkelijker elkaars resultaten te aanvaarden, nationaal en internationaal, wanneer laboratoria voldoen aan deze norm.