Home / Kwaliteit / ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

De ISO 14001 is een managementsysteem welke zich vooral richt op het milieu. Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie is essentieel om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties, aldus de norm zelf. De ISO 14001 wil echter zorgdragen dat het vermogen van toekomstige generaties hierin niet in gevaar wordt gebracht. Duurzame ontwikkeling is het doel welke door de drie pijlers in evenwicht gebracht worden. 

Het beschermen van het milieu en het reageren op veranderende milieuomstandigheden in balans houden met de social-economische behoeften is het doel van deze norm.